A matek feladatok megoldásához szinte mindenki használ számológépet. A programozható zsebszámológépet  az amerikai Hewlett-Packard  vállalat fejlesztette, és 1971-ben került a piacra. A zsebszámológép működési elve alapvetően megegyezik a  számítógépekével. A számológép, akkor is hasznos,  ha nincs problémánk a számolással, akár a diszkalkulia sem nagy probléma. Egy jó minőségű zsebszámológép mindig, mindenhol kisegít. A számológép segíti és gyorsítja a számolással járó napi rutinfeladatokat. A digitális korban már mindenütt számológépek vannak a közvetlen környezetünkben.

Csupán pár vállalat fejleszt számológépet. Ezek közé tartozik a Sharp. Az asztali számológép bemutatása óta a Sharp a számológép gyártás vezetője lett. Kitűnő tervezés, fejlett funkciók és innovatív technológiák tették a Sharp számológépeket világelsővé. Alapfunkciós számológépek, Sharp zsebszámológépekasztali számológépek, nyomtatós számológépek, tudományos számológépek, grafikon megjelenítésére alkalmas számológépek és Sharp pénzügyi irodai számológépek széles modellválasztéka áll az Ön rendelkezésére.

A számológépet nem tanácsos gyakran váltogatni, mivel ha az egyik számológéphez hozzászokunk, nehéz lesz egy új típusra átállni így célszerű, ha lehet ugyanazt a típusú számológépet használni. A legtöbb gyártó szerencsére sok dolgot egységesen jelöl a gépeken. A legtöbb számológépen a tizedesvessző helyett tizedespontot látunk. Ennek az a magyarázata, hogy csak mi, magyarok használunk  vesszőt az egészrész és a törtrész között. Az első tennivaló, hogy olvasd el a számológéphez adott használati utasítást.

A számolás lépéseinél kialakultak bizonyos szabályok. A szabályokat a Citizen számológépek egy része ismeri. A legegyszerűbb szabály az, hogy a műveleteket balról jobbra haladva olvassuk  és számoljuk ki. Ettől ellenben el kell térnünk akkor, ha nem azonos rangú műveleteket végzünk el. Az összeadás és a kivonás alacsonyabb rangú , mint a szorzás és az osztás. Ez azt jelenti, hogy ha egy kifejezésben van összeadás és szorzás is, akkor hiába előzi meg a sorban az összeadás a szorzást, mégis először a szorzást kell elvégezni. A műveleti sorrendet eldöntő jel is van: ez a zárójel. A matematikai szabályok szerint legelőször a zárójelben lévő feladatokat kell elvégezni, és csak utána a többit.


Összefoglalva röviden, a matematikai számítások sorrendje a következő:
• zárójeles műveletek elvégzése először
• szorzás és osztás (multiplikatív műveletek)
• összeadás és kivonás (additív műveletek)
• kötelező  a balról jobbra haladás.

Az 50-es években Charles Babbage angol matematikus döbbent rá arra elsőként, hogy jó lenne, ha a számítások folyamán részeredményeket is el tudnánk tárolni későbbi felhasználásra. Ebből alakult ki a számológép memóriája. Truly számológép.

Bonyolultabb számítások elvégzéséhez szükség van trigonometrikus, statisztikai, pénzügyi és egyéb komplex matematikai műveletek megbízható eredményeinek gyors interpretálására. A legfejlettebb számológépek már képesek grafikus függvények ábrázolására. Ezek a típusok többnyire már programozhatóak. A számológépek programjai között megtalálhatók az algebrai egyenletek megoldására, a pénzügyi problémák kezelésére alkalmas függvények. Ezek a számológépek már tíz-tizenkét számjegyig tudnak számolni, illetve a képernyő teljes terjedelmét betöltő pontossággal adják meg a törtek tizedes alakban kapott értékét. A legtöbb Sharp tudományos számológép képes számítások végzésére a kettes, tízes számrendszerekben. A kétsoros vagy pontmátrix képernyőn már úgy írhatjuk be az adatokat mintha papírra vetnénk azokat. A Sharp innovációja az advanced D.A.L. (magyarul:közvetlen algebrai beviteli logika). Ennek a technológiájának köszönhető, hogy a műveleteket a  szabályok mintájára balról jobbra haladva kell bevinni, majd a tudományos számológép kiértékeli azokat és szintaktikai helyesség esetén, kiírja az eredményt.